Warto mieć w biblioteczce: Czwarta rewolucja przemysłowa

Kategoria II
Warto mieć w biblioteczce: Czwarta rewolucja przemysłowa

Książka "Czwarta rewolucja przemysłowa" została napisana przez prof. Klausa Schwaba, który jest Założycielem i Prezesem Światowego Forum Ekonomicznego - międzynarodowej organizacji na rzecz współpracy publiczno-prywatnej, znanej przede wszystkim ze swych dorocznych spotkań odbywających się w Davos.  

Książka składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy z nich jest ogólnym oglądem czwartej rewolucji przemysłowej. W drugim rozdziale autor prezentuje główne technologie prowadzące do transformacji. W trzecim przedstawia efekty rewolucji i niektóre wyzwania polityczne, jakie w jej wyniku się pojawiają. Całość rozważań prof. Szwab zamyka przeglądem praktycznych pomysłów i rozwiązań, które wydają się decydujące dla zaadaptowania, ukształtowania i wykorzystywania potencjału wynikającego z tej zmiany.

Jak wskazuje autor "książka przeznaczona jest dla wszystkich, którzy interesują się naszą przyszłością i którzy są zdecydowani wykorzystać oferowane przez rewolucyjną zmianę okazje, aby uczynić świat lepszym". Prof. Szwab podkreśla bowiem, że zachodzące zmiany w dramatyczny sposób różnią się od tych, z którymi miano do tej pory do czynienia.

Po pierwsze w odróżnieniu od poprzednich rewolucji przemysłowych, obecna postępuje w tempie wykładniczym, nielinearnym. Wynika to z mechanizmów wieloaspektowego, głęboko powiązanego świata, w którym żyjemy, oraz z faktu, że każda nowa technologia daje początek nowszej, jeszcze sprawniejszej technologii.

Po drugie obecne wykorzystanie możliwości cyfrowych w połączeniu z rozlicznymi technologiami prowadzi do niespotykanych dotąd zmian paradygmatów w ekonomii, biznesie, społeczeństwie, życiu jednostek. Zmienia nie tylko, „co” i „jak” robimy, ale także to, „kim” jesteśmy.

Wreszcie dzisiejsza rewolucja wyraża się w transformacji całych systemów – zarówno tych, które przechodzą poprzez kraje, firmy, branże i całość społeczeństwa, jak i obecnych wewnątrz ich struktur.

  Profesor Schwab otrzymał stopień doktora nauk ekonomicznych uniwersytetu we Fryburgu i nauk inżynierskich Szwajcarskiego Federalnego Instytutu Technologii. Posiada też magisterium z administracji publicznej Kennedy School of Government uniwersytetu harvardzkiego. Został uhonorowany licznymi międzynarodowymi i krajowymi odznaczeniami.

  Krótko o książce:

  • Pełny tytuł: Czwarta rewolucja przemysłowa
  • Autor: Schwab Klaus
  • Liczba stron: 192
  • Wydawnictwo: Wydawnictwo Studio EMKA
  • Miejsce i data wydania: 2018
  • ISBN: 978-83-650-6881-1
  • Język: polski
  Aktualność prezentowanych zagadnień:
  Jasność (łatwość zrozumienia) prezentowanych zagadnień:
  Metodyczność podejścia do prezentowanych zagadnień: