Warto mieć w biblioteczce: Service Automation - Robots and the Future of Work

Kategoria II
Warto mieć w biblioteczce: Service Automation - Robots and the Future of Work

Książka "Service Automation - Robots and the Future of Work" przygotowana została przez profesorów: Leslie Willcocks (profesor na London School of Economics and Political Science) i Mary Lacity (profesor na The University of Arkansas) na bazie analizy wyników ich rocznych studiów dotyczących automatyzacji usług. Autorzy wykorzystali szereg narzędzi badawczych typu: badania ankietowe, pogłębione analizy przypadków oraz ustrukturalizowane wywiady z klientami, dostawcami i doradcami w zakresie automatyzacji usług.

Autorzy osadzili współczesne badania empiryczne na tle historii rozwoju automatyzacji, wychodząc z założenia, że stanowi to klucz do zrozumienia szybko rosnącego zjawiska robotyzacji usług. Autorzy wskazali w pracy na szereg korzyści związanych z obecnym postępem technologicznym w tym obszarze (w szczególności jego wpływem na stanowiska pracy), ale przedstawili również związane z tym zagrożenia.

Krótko o książce:

  • Pełny tytuł: Service Automation: Robots and the Future of Work 2016
  • Autor: Leslie P. Willcocks, Mary C. Lacity
  • Liczba stron: 304
  • Wydawnictwo: Steve Brookes Publishing
  • Miejsce i data wydania: luty 2016
  • ISBN: 978-0956414564
  • Język: angielski
Aktualność prezentowanych zagadnień:
Jasność (łatwość zrozumienia) prezentowanych zagadnień:
Metodyczność podejścia do prezentowanych zagadnień: