Mocarze HiperAutomatyzacji - II edycja konkursu na najbardziej efektywne wdrożenie hiperautomatyzacji

Kategoria II
Mocarze HiperAutomatyzacji - II edycja konkursu na najbardziej efektywne wdrożenie hiperautomatyzacji

Przy okazji konferencji HiperAutomatyzacja 7 organizowana jest II edycja ogólnopolskiego konkursu "Mocarze HiperAutomatyzacji".

Jest to pierwsza tego typu inicjatywa Polsce. Jej głównym celem jest wyłonienie i nagrodzenie najskuteczniejszych wdrożeń z zakresu hiperautomatyzacji, których efektywność mierzona jest poprzez porównanie celów biznesowych postawionych przed wdrożeniem z wynikami uzyskanymi po jego przeprowadzeniu.

Od razu podkreślamy, że cele i mierniki tych celów proponuje zgłoszeniodawca. Niekoniecznie muszą to być cele związane z redukcją FTE (mogą dotyczyć np. poprawy Customer Experience, Employee Experience, innowacyjności, poprawy jakości produktów itp).

Konkurs jest realizowany w 6 kategoriach:

  • Zrobotyzowana automatyzacja procesów (automatyzacja z wykorzystaniem robotów programowych budowanych w narzędziach RPA / RDA i opcjonalnie mechanizmów dodatkowych (np. OCR, usług kognitywnych, eksploracji procesów itp.) – małe i średnie organizacje (do 250 zatrudnionych osób);
  • Inteligenci asystenci (automatyzacja z wykorzystaniem chatbotów i voicebotów) – małe i średnie organizacje (do 250 zatrudnionych osób);
  • Automatyzacja z wykorzystaniem LowCode lub NoCode – małe i średnie organizacje (do 250 zatrudnionych osób);
  • Zrobotyzowana automatyzacja procesów (automatyzacja z wykorzystaniem robotów programowych budowanych w narzędziach RPA / RDA i opcjonalnie mechanizmów dodatkowych (np. OCR, usług kognitywnych, eksploracji procesów) – duże organizacje (powyżej 250 zatrudnionych osób);
  • Inteligenci asystenci (automatyzacja z wykorzystaniem chatbotów i voicebotów) – duże organizacje (powyżej 250 zatrudnionych osób);
  • Automatyzacja z wykorzystaniem LowCode lub NoCode  – duże organizacje (powyżej 250 zatrudnionych osób).

Zgłoszenie może być dokonane zarówno przez użytkowników końcowych jak i dostawców rozwiązań IT / firm doradczych, realizujących projekty dla swoich klientów.

Zgłoszenia przyjmujemy do 7 czerwca 2023 r. 

Formularz zgłoszeniowy dla firm - użytkowników końcowychdostępny jest pod tym adresem.
Formularz zgłoszeniowy dla firm IT / doradczych, które zgłaszają wdrożenie zrealizowane przy ich współudziale dostępny jest pod tym adresem.

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się podczas 7 edycji konferencji HiperAutomatyzacja (13 czerwca 2023 r.).

Szczegółowy regulamin konkursu dostępny jest na dedykowanej stronie.