Process mining vs task mining - podobieństwa i różnice

Kategoria II
Process mining vs task mining - podobieństwa i różnice

Jednym z gorących tematów obszaru hiperautomatyzacji są wdrożenia rozwiązań z zakresu process mining / task mining. O ile o process mining można przeczytać już sporo informacji na polskich serwisach, o tyle task mining jest jeszcze stosunkowo nowym zagadnieniem. Nie ukrywam, że dodatkową inspiracją do przygotowania tego tekstu był również mój udział w webinarium zorganizowanym przez Abbyy (jednego z dostawców rozwiązań z zakresu process mining / task mining) - gdzie porównywałem te dwa podejścia.

Problemy zaczynają się już na samym początku - tj. jak przetłumaczyć zwroty "process mining" oraz "task mining". O ile process mining tłumaczone jest zwykle jako eksploracja procesów, to jak przetłumaczyć drugie sformułowanie. Na ten moment nie ma dobrego odpowiednika w języku polskim. Osobiście proponuję zwrot "eksploracja zachowań użytkowników ", ale być może ktoś z Państwa ma lepszy pomysł (zapraszam wówczas do kontaktu) [Hubert zaproponował tłumaczenie np. eksploracja behawioralna].

Poniżej przedstawiłem podobieństwa i różnice tych dwóch podejść. Na końcu analizy odniosłem się także, jaka jest relacja między process mining i task mining.