Robotic Desktop Automation vs Robotic Process Automation - podobieństwa i różnice

Kategoria II
Robotic Desktop Automation vs Robotic Process Automation - podobieństwa i różnice

Zgodnie z angielsko-polskim słownikiem pojęć z zakresu robotyzacji i sztucznej inteligencji termin Robotic Desktop Automation (RDA) tłumaczony jest na polski jako Zrobotyzowana Automatyzacja Stanowiska Roboczego (ew. Zrobotyzowana Automatyzacja Stacji Roboczej).

Istotne jest wyjaśnienie, czym to pojęcie (i stojąca za nim koncepcja) różni się od Robotic Process Automation (RPA) - czyli Zrobotyzowanej Automatyzacji Procesów. 

RDA jest klasą oprogramowania, które służy do automatyzacji działań wykonywanych na pojedynczym stanowisku pracy (stacji roboczej). W trakcie działań wykonywanych przez robota może on w razie potrzeby przekazać kontrolę osobie nadzorującej dane stanowisko robocze - tak, aby mogła ona podjąć decyzję wymagającą doświadczenia i inteligencji.

Można się również spotkać z opinią, że RDA jest szczególnym przypadkiem RPA - tj. nadzorowanego RPA  (Attended RPA).

Poniżej przedstawiono tabelę porównującą szczegóły RDA i RPA wraz z rekomendacjami miejsc ich zastosowania.