Co powinny umieć osoby zajmujące się RPA (Robotic Process Automation)

Kategoria II
Co powinny umieć osoby zajmujące się RPA (Robotic Process Automation)

Robotyzacja procesów biznesowych  (Robotic Process Automation) (zwłaszcza kognitywna, z elementami sztucznej inteligencji) jest ciągle nowym, mocno rozwijającym się obszarem, a przy tym obecnie bardzo modnym (i nie ukrywajmy, że dobrze płatnym).

Oznacza to, iż z jednej strony osoby już pracujące w tym obszarze bardzo intensywnie muszą rozwijać swoje umiejętności (aby być  ciągle "na bieżąco" z rozwijającymi się technologiami), a z drugiej strony problematyka ta przyciąga zupełnie nowych ludzi (często stosunkowo młodymi - zaraz po studiach).

Pojawia się więc pytanie, czego się uczyć (i co trzeba umieć), chcąc pracować w obszarze automatyzacji i robotyzacji procesów biznesowych.

Od razu warto zaznaczyć, że w sieci dostępnych jest sporo materiałów i szkoleń on-line (zob. Katalog (prawie) darmowych kursów on-line dotyczących Robotic Process Automation).

Po pierwsze należy zauważyć, że jest kilka specjalizacji, które pojawiły się w ostatnich latach, a które związane są z tymi zagadnieniami:

 • Deweloper RPA
 • Analityk RPA
 • Architekt RPA
 • Controller RPA
 • Menadżer RPA.

Więcej na temat tych ról można znaleźć w materiale o organizacji CoE RPA (Robotic Process Automation Center of Excellence).

W dużym skrócie:

 • Deweloper RPA - jest odpowiedzialny za budowę robotów i ich rozwój (ew. poprawianie błędów).
 • Analityk RPA - identyfikuje procesy, które mogą być zrobotyzowane, przygotowuje dokumentację tych procesów, zbiera wymagania na robotów.
 • Architekt RPA - odpowiada za przygotowanie technicznych aspektów strategii robotyzacji, często wspiera pomysłodawcę w wyborze narzędzi, które mają być zastosowane do robotyzacji; ponieważ zwykle jest to bardzo często senior deweloper, ustanawia również standardy w zakresie tworzenia robotów.
 • Controller RPA - odpowiada za operacyjne działanie robotów (po ich wdrożeniu) - monitoruje ich funkcjonowanie, identyfikuje problemy z ich działaniem, w razie potrzeby testuje nowe funkcjonalności wprowadzone do robotów (na etapie testów akceptacyjnych).
 • Menadżer RPA - kieruje  obszarem / komórką / centrum / zespołem zajmującym się robotyzacją.
Obecnie na rynku bardzo często szukane są osoby na stanowiska "konsultanta RPA". ktoś, kto zostanie zatrudniony na takie stanowisko najczęściej łączy dwie role: dewelopera RPA oraz analityka RPA.

Poniżej przygotowałem zestaw umiejętności i wiedzy ([W]ymaganych i [P]ożądanych) do pełnienia poszczególnych ról - w odniesieniu do klasycznej robotyzacji procesów.