Inteligencja robotyczna (RQ) - buzzword czy rzeczywista potrzeba

Kategoria II
Inteligencja robotyczna (RQ) - buzzword czy rzeczywista potrzeba

Wszyscy znają pojęcie inteligencji racjonalnej (IQ - Intelligence Quotient) oraz inteligencji emocjonalnej (EQ - Emotional Quotient, EI - Emotional Intelligence). Ostatnio w sieci można spotkać się z terminem RQ pochodzącym od słów Robotics Quotient (co tłumaczę jako Inteligencja Robotyczna). Pojęcie to zostało wprowadzone przez firmę analityczną Forrester Research i oznacza zdolność osób i organizacji do uczenia się i adaptacji do współpracy z bytami zautomatyzowanymi (ang. automated entities) oraz współdziałania z nimi w celu uzyskana określonych rezultatów biznesowych - przy czym przez byty zautomatyzowane rozumie się zarówno zaawansowane oprogramowanie klasy RPA, systemy sztucznej inteligencji, jak i roboty klasyczne (tj. fizyczne).

Technologie automatyzacji biznesu - od sztucznej inteligencji po zrobotyzowaną automatyzację procesów (RPA)i  robotykę fizyczną - mniej lub bardziej intensywnie wpływają na zmianę modeli operacyjnych wielu przedsiębiorstw. Praktyka wskazuje jednak, że w znacznej części firm nie ma odpowiednich kompetencji - zarówno na poziomie całych organizacji, jak i poszczególnych osób - w tym obszarze. 

Dlatego cenny jest pomysł wypracowania usystematyzowanego podejścia pozwalającego na dokonanie samooceny gotowości wykorzystania automatyzacji/robotyzacji w przedsiębiorstwie oraz wskazania niezbędnych do podjęcia działań doskonalących.

Zespół Forrester Research stworzył bazujące na Excelu narzędzie pozwalające na samoocenę w 39 wymiarach  pogrupowanych w 4 obszarach.

Główne obszary oceny to:

  • Obszar "Ludzie" - odnosi się do umiejętności angażowania się osób w zaawansowane przetwarzanie i realizację zadań w kontekście zrozumienia, adaptacji, umiejętności współpracy oraz wymiany danych z inteligentnymi maszynami;
  • Obszar "Liderzy" - odnosi się do kompetencji liderów w dziedzinie automatyzacji, robotyzacji i i sztucznej inteligencji oraz umiejętności  wygenerowania na tej bazie i wdrażania idei wykorzystujących te elementy w praktyce;
  • Obszar "Organizacje" - odnosi się do posiadania niezbędnych ról, procesów, mechanizmów działania uwzględniających automatyzację, robotyzację i i sztuczną inteligencję;
  • Obszar "Zaufanie" - odnosi się maksymalizacji sposobu zapewnienia przejrzystości i deterministyczności działań bazujących na technologiach automatyzacji/robotyzacji/sztucznej inteligencji.

Każdy z wymiarów zawiera pytania kontrolne. Udzielenie odpowiedzi na nie wskazuje, jaki jest stan obecny organizacji oraz jaki stan docelowy powinien być osiągnięty w ciągu 6-12 miesięcy.

Na pewno sam pomysł wprowadzenie wskaźnika RQ jest dobry. Dysponowanie mierzoną w powtarzalny sposób, wystandaryzowaną wielkością ułatwiłoby dyskusje na temat automatyzacji/robotyzacji/sztucznej inteligencji zarówno wewnątrz organizacji, jak i na linii firma-dostawcy. 

Obecnie problemem jest to, że jest to wskaźnik bazujący na wykorzystaniu komercyjnego (odpłatnego) podejścia i narzędzia. Dlatego pomyślałem o opracowaniu i udostępnieniu Open RQ - czyli wskaźnika rozwijanego przez otwartą społeczność, a nie przez konkretną firmę doradczą czy analityczną. Szczegóły pomysłu przedstawię we wrześniu :).