Wykorzystanie robotów w Banku Zachodnim WBK - stan obecny i perspektywy na przyszłość

Kategoria II
Wykorzystanie robotów w Banku Zachodnim WBK - stan obecny i perspektywy na przyszłość

Bank Zachodni WBK poinformował o uruchomieniu "Fabryki Robotów". Została ona zlokalizowana w obszarze operacji banku. Fabryka stosuje platformy wirtualne i metodyki zwinne.

Pierwszym produktem uruchomionej fabryki (czyli de facto pierwszym wdrożeniem RPA) jest robot reklamacyjny. Jest to jedna z dziesięciu automatyzacji, które jako pierwsze zostały wdrożone w Banku. Pozostałe pracują w procesach związanych z obsługą posprzedażową kredytów, gwarancji, rachunków osobistych oraz przy parametryzacji usług elektronicznych dla klientów biznesowych. Obecnie trwają intensywne prace nad kolejnymi wdrożeniami RPA nie tylko w obszarze operacji.

Przedstawiciele banku wskazują, że dzięki zastosowaniu robotów skrócono czas realizacji zadań, doprowadzono do zredukowania liczby popełnianych błędów oraz wprowadzono możliwość wykonywania  określonych działań przez całą dobę. Wszystko to prowadzi w konsekwencji do obniżenie kosztów działania banku. Projekty z obszaru robotyzacji biznesu mogą być realizowane etapowo, niezależnie dla każdego ze zrobotyzowanych procesów. Dzięki temu czas wdrożenia jest stosunkowo krótki, a inwestycja - zdaniem banku - może zacząć się zwracać już po 3 miesiącach.

Korzyści z wdrożenia robotyzacji procesów bankowych odczują jego klienci. Bankowcy zauważają, że osoby, które złożą reklamację w usługach bankowości elektronicznej BZWBK24, otrzymają decyzję o rozpatrzeniu i zamknięciu sprawy w ciągu kilku godzin od momentu jej zgłoszenia, a nie jak było wcześniej – w ciągu kilku dni. Dodatkowo klienci są na bieżąco informowani o statusie swojego zlecenia.

W związku z wprowadzonymi rozwiązaniami dotyczącymi automatyzacji i robotyzacji procesów bank liczy na znaczący wzrost poziomu satysfakcji z jego usług. 

Uwaga: Niniejszy wpis powstał na bazie materiałów publicznie udostępnionych przez Bank BZK WBK.

Uwaga 2: Zdjęcie pochodzi z serwisu Wikipedia.