Dzieje się na rynku Process Mining - czyli Process Advisor od firmy Microsoft

Kategoria II
Dzieje się na rynku Process Mining - czyli Process Advisor od firmy Microsoft

Pod koniec 2020 r. firma Microsoft ogłosiła wprowadzenie na rynek narzędzie do process mining - czyli Power Automate Process Advisor. Mo ono stanowić konkurencję dla takich rozwiązań jak Celonis czy ProcessGold (obecnie UiPath Process Mining).

Obecnie narzędzie udostępnia następujący zakres funkcjonalny:

  • Szybka rejestracja przebiegu procesów - rejestrator procesów jest w stanie zapisać szczegółowe kroki każdego procesu - zarówno w trybie pracy indywidualnej jak i grupowej. 
  • Tworzenie mapy procesów - pozwalające na kompleksową wizualizację różnic w sposobie wykonywania procesów przez wielu użytkowników. Może stanowić to podstawę do identyfikacji nieefektywności i obszarów potencjalnej automatyzacji.
  • Przygotowanie pogłębionej analizy procesów - zespoły mogą wykorzystać predefiniowane mechanizmy analityczne, pozwalające lepiej zrozumieć warianty przebiegu procesów. Takie analizy mogą wykorzystywać wskaźniki obejmujące liczbę osób, które zarejestrowały zadanie, średni czas potrzebny na wykonanie zadania, liczbę różnych ścieżek, którymi podążyli użytkownicy, i nie tylko.

 Na ten moment jeszcze nie jest znany cennik narzędzia, ale można przyjąć że będzie mocno konkurencyjny w stosunku do oferty obecnych liderów.