Roboty w walce z pandemią - zaczynamy budować katalog firm wspierających walkę z koronawirusem

Kategoria II
Roboty w walce z pandemią - zaczynamy budować katalog firm wspierających walkę z koronawirusem

W przeciągu niecałego miesiąca Polska znalazła się w całkowicie nowej rzeczywistości związanej z pandemią koronawirusa. W dużej liczby podmiotów - firmach, jednostkach administracji publicznej, ochronie zdrowia - pojawiły się kompletnie nieznane do tej pory wyzwania - finansowe, organizacyjne, zarządcze.

W odpowiedzi na zaistniałą sytuację znaczna część przedsiębiorstw związanych ze światem IT (w szczególności zajmujących się automatyzacją/robotyzacją) wyszła z szeregiem inicjatyw mających na celu pomoc organizacjom, które zostały dotknięte koronawirusem.  

Dlatego stwierdziliśmy, że warto stworzyć katalog działań pomocowych i akcji promocyjnych z zakresu automatyzacji / robotyzacji, które są udostępnianie na preferencyjnych warunkach i wspomagają walkę z koronawirusem.

Jest on otwarty dla wszystkich podmiotów, które deklarują pomoc. Planujemy zbierać zgłoszenia od Państwa do 14.04, a później okresowo go aktualizować.

W celu przesłania Państwa działań pomocowych i akcji promocyjnych prosimy o wypełnianie formularza: https://robonomika.pl/koronawirus

W przypadku jakichkolwiek pytań - prosimy o kontakt ([email protected]).