O działaniach dotyczących budowy community zajmującego się robotyzacją biznesu (RPA/AI)

Kategoria II
O działaniach dotyczących budowy community zajmującego się robotyzacją biznesu (RPA/AI)

Jednym z głównych wniosków Seminarium RAKIETA'2018 był fakt, że warto jest promować koncepcję i budować świadomość zaawansowanej automatyzacji i robotyzacji procesów w Polsce na dwóch poziomach - w skali pojedynczych firm jak i szerzej, całego sektora usługowego.

Bez tych działań (realizowanych zarówno w skali mikro jak i makro) może się okazać, że za parę lat moda na RPA / AI minie, bo wdrażane tych koncepcji jest trudne, nudne i drogie. Ale docelowo spowoduje to, że polskie przedsiębiorstwa usługowe zostaną mocno w tyle w stosunku do firm z innych krajów.

Dlatego nawiązałem do tego zagadnienia podczas RAKIETY. I dlatego warto jest kontynuować tą dyskusję w szerszej skali - korzystając zarówno z mediów społecznościowych, jak również podczas spotkań branżowych (na pewno świetnym pomysłem są meetup'y poświęcone RPA).

Podczas seminarium zaproponowałem dyskusję w następujących obszarach:

  • Komunikowanie zagadnień RPA/AI w polskich firmach (czyli terminologia z obszaru RPA/AI, która jest zrozumiała dla biznesu);

  • Pomiar i monitorowanie kosztów i korzyści z wdrażania RPA/AI (czyli całkowite koszty automatyzacji - TCA, KPI dla RPA/AI);

  • Pracownik i jego kompetencje w świecie robotów i sztucznej inteligencji (czyli opis stanowisk pracy osób zajmujących się RPA/AI, ich umiejętności i zarobki);

  • Wbudowanie zaawansowanej automatyzacji i robotyzacji w DNA firmy (czyli o budowie i realizacji strategii robotyzacji w przedsiębiorstwach usługowych);

  • Narzędzia do RPA/AI oraz ich wdrożenia w Polsce (czyli wszystko o rynku RPA/AI w Polsce - zarówno ze stron firm budujących rozwiązania, wdrażających je oraz je używających u siebie).

Część z materiałów poświęconych tym tematom już opracowałem i udostępniłem Państwu na serwisie Robonomika.pl z prośbą o uwagi/komentarze. Część będzie realizowana w nadchodzących miesiącach. 

Jeżeli ktoś z Państwa jest chętny do włączenia się w te prace - serdecznie zapraszam do kontaktu!.