Wynająć, kupić czy zbudować roboty - czyli jakie są drogi dojścia do zrobotyzowanej firmy?

Kategoria II
Wynająć, kupić czy zbudować roboty - czyli jakie są drogi dojścia do zrobotyzowanej firmy?

W chwili obecnej istnieje całe spektrum sposobów wdrażania narzędzi RPA (Robotic Process Automation) i pozyskiwania robotów na wewnętrzne potrzeby firm. Do najważniejszych można wskazać: wynajem robotów (w różnym trybie - o tym szerzej w dalszej części materiału), zlecenie budowy robotów zewnętrznej firmie oraz budowa robotów wewnętrznymi zasobami (przy czym tutaj też jest kilka wariantów tego podejścia).

Którą z tych dróg wybrać. Prawidłowa odpowiedź: to zależy od wielu różnych czynników.

W dalszej części opracowania przedstawię silne i słabe strony każdego z podejść, a na koniec dokonam krótkiego podsumowania.

1. Wynajem robotów