Czy robotyzacja biznesu jest tożsama wyłącznie z RPA (Robotic Process Automation)?

Kategoria II
Czy robotyzacja biznesu jest tożsama wyłącznie z RPA (Robotic Process Automation)?

Śledząc wpisy poświęcone zagadnieniom wdrażania zaawansowanej automatyzacji i robotyzacji biznesu można odnieść wrażenie, że jest to pojęcie tożsame w 100% z koncepcją RPA (Robotic Process Automation). Czy faktycznie jest to prawda? A może jest to jednak zbyt duże uproszczenie?

Z moich obserwacji i doświadczeń wynika że zdecydowanie nie. RPA jest obecnie wdrażane głównie w bardzo szeroko rozumianym back-office przedsiębiorstw - w takich obszarach jak księgowość, płace, rozliczenia, reklamacje. 

Natomiast obszar zastosowania zaawansowanej automatyzacji i robotyzacji jest zdecydowanie szerszy. W praktyce oznacza to najczęściej wykorzystanie uczenia maszynowego do wsparcia działań wykraczających daleko poza typowy back-office (piszę o tym z perspektywy przedsiębiorstw sektora usługowego) - jak np.:

  • obszar marketingu (np. przygotowywanie i wysyłka spersonalizowanych treści reklamowych, dynamiczne dopasowywanie treści do czytelnika landing page);
  • obszar sprzedaży (np. dopasowywanie promocji do klientów);
  • obszar logistyki (np. przewidywanie zapotrzebowania na określone towary);
  • obszar badań i rozwoju (np. wsparcie projektowania nowych produktów, rozpoznawanie potrzeb klientów).

W niektórych branżach automatyzacja i robotyzacja wkracza wręcz do "core" działalności firmy - jak np:

  • półautomatyczne generowanie zestawień i raportów dla firm analitycznych;
  • automatyczne pisanie artykułów/notatek prasowych dla mediów tradycyjnych i elektronicznych;
  • automatyczny audyt sprawozdań finansowych dla firm audytorskich;
  • wyszukiwanie potencjalnych naruszeń znaków patentowych dla kancelarii patentowych.

Jeżeli nawet myślimy tylko o back-office, to również tam automatyzacja i robotyzacja nie oznacza tylko RPA. Już obecnie istnieją narzędzia w zdecydowany sposób automatyzujące rekrutację i selekcję kandydatów. Innym przykładem może być wyszukiwanie nadużyć przy rozliczaniu wydatków firmowych.

Jaki może być wniosek z powyższego przeglądu? Zaawansowana automatyzacja i robotyzacja już obecnie (lub lada moment to nastąpi) zdecydowanie wykracza poza zwyczajowy zakres rozwiązań RPA i równie zdecydowany sposób zmieni ona modele biznesowe przedsiębiorstw.