Robotic Process Automation i Blockchain - możliwe punkty synergii

Kategoria II
Robotic Process Automation i Blockchain - możliwe punkty synergii

W świecie IT - tak jak i wszędzie - rządzą mody. Obecnie mamy modę na RPA, Blockchain i AI. W tym wpisie będę chciał zająć się pierwszymi dwoma technologiami i zastanowić się czy jest efekt synergii pomiędzy nimi.

Wpis ten w dużej mierze został zainspirowany i bazuje na następujących materiałach:

 • Prezentacji przedstawionej podczas II Meetap'u "Robotic Process Automation User Group" pt. "Robots in Chains - RPA+BlockChain czyli jak połączyć dwie najbardziej rozwijające się technologie w spójną całość" przygotowanej przez Michała Legumina i Macieja Dorociaka;
 • Rozdziale "Robotic Process Automation wspierane technologią Blockchain" autorstwa Andrzeja Słomczewskiego zawartym w raporcie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji pt. "Blockchain w Polsce - możliwości i zastosowania", wydanym w 2019 r.

O ile czytelnikom tego serwisu nie trzeba objaśniać czym jest zrobotyzowana automatyzacja procesów biznesowych, o tyle wydaje się zasadne przybliżenie kluczowych koncepcji Blockchain.

Można przyjąć za Leksykonem Blockchain, że jest to "rozproszona baza danych, która zawiera stale rosnącą ilość informacji (rekordów) pogrupowanych w bloki i powiązanych ze sobą w taki sposób, że każdy następny blok zawiera oznaczenie czasu (timestamp), kiedy został stworzony oraz link do poprzedniego bloku, będący zaszyfrowanym „streszczeniem” (hash) jego zawartości". Jeden blok zawiera informacje o konkretnej liczbie dokonanych transakcji, a kiedy jest już dostatecznie wysycony – tworzy się kolejny. Tak powstają łańcuchy bloków, które przechowywane są w rozproszonej, zdecentralizowanej sieci.

Takie rozwiązanie technologiczne pozwala na osiągnięcie wielu korzyści - istotnych z perspektywy biznesowej:

 • brak konieczności występowania instytucji pośredniczącej, weryfikującej dane z transakcji czy potwierdzającej jej uczestników;
 • zabezpieczenie przed matactwem - transakcje zapisane w bloku są nieodwracalne, zatem są one odporne na manipulacje i podrobienia;
 • zapewnienie przejrzystość – całą historię transakcji można zweryfikować (od samego ich początku);
 • każdy komputer w sieci może brać udział w wykonywaniu transakcji (uwierzytelnianiu i przesyłaniu);
 • rozproszenie i decentralizacja przetwarzania powoduje, że jest ono odporne na wszelkiego rodzaju awarie systemów informatycznych.

Obecnie uważa się, że potencjalne miejsca zastosowania technologii Blockchain to (przytaczane za Wikipedią):

 • rejestracja transakcji giełdowych bez pośredników i instytucji,
 • obsługa ksiąg wieczystych z pominięciem notariusza i sądów ksiąg wieczystych,
 • rejestracja transakcji na rynku energii elektrycznej w modelu prosument-odbiorca, bez pośredników,
 • prowadzenie rejestrów właścicieli aut i historii kupna-sprzedaży oraz ich ubezpieczenia (Porównaj CEPiK),
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie ksiąg akcyjnych
 • kryptowaluty.

Jakie więc mogą być punkty styku RPA i Blockchain? Widzę tutaj dwie różne perspektywy:

 1. Zastosowanie Blockchain w kontekście RPA
 2. Zastosowanie RPA w kontekście Blockchain.

Poniżej rozwinę te punkty.