Hybrydowe środowisko pracy wyzwaniem dla menedżerów, pracowników i środowiska akademickiego

Kategoria II
Hybrydowe środowisko pracy wyzwaniem dla menedżerów, pracowników i środowiska  akademickiego

Wprowadzenie na szeroką skalę robotyzacji  procesów  biznesowych  musi być traktowane jako szczególnego rodzaju  zmiana  organizacyjno-technologiczna, która prowadzi do powstania  hybrydowego środowiska pracy. Przez takie środowisko rozumie się spójny zestaw  narzędzi informatycznych aplikacji biznesowych i robotów programowych),  procesów  i  procedur  oraz  ludzi o  określonych  kompetencjach i umiejętnościach,  realizujących  określone procesy  biznesowe  i przetwarzających określone dane. W praktyce roboty nie wyprą ludzi, ale ludzie i „maszyny” (rozumiane tutaj jako szczególnego rodzaju  oprogramowanie) staną się jednym środowiskiem.

Wśród firm działających w Polsce nie ma jeszcze zbyt dużo takich przykładów. Pojedyncze  firmy  chwalą się, że przekroczyły liczbę 100 robotów wdrożonych u siebie. Tymczasem badania przeprowadzone  przez firmy analityczne (Gartner, HfS) w firmach globalnych  wskazują,  że  pojawiają  się już środowiska grupujące 500–1000 robotów. 

Powyższe akapity pochodzą z mojego artykułu pt. Hybrydowe środowisko pracy wyzwaniem dla menedżerów, pracowników i środowiska akademickiego. Ukazał się on w grudniowym wydaniu Gazeta SGH – Insight.

Zapraszam do pobrania (tekst poniżej w formie pliku PDF) i przeczytania całego artykułu nt. hybrydowego środowiska pracy.