Nieklasyczne podejście do budowy robotów - czyli wykorzystanie Web Services w ramach RPA

Kategoria II
Nieklasyczne podejście do budowy robotów - czyli wykorzystanie Web Services w ramach RPA

Bardzo często budowę robotów programowych z wykorzystaniem narzędzi typu Robotic Process Automation kojarzy się wyłącznie z wykorzystaniem GUI (Graphic User Interface - wykorzystanie graficznego interfejsu użytkownika).

Twórcy platform RPA idą jednak krok dalej i zaczynają oferować wykorzystanie również innych podejść do tworzenia funkcjonalności robotów.

W szczególności chodzi tutaj o obsługę Web Services. Tekst ten przedstawia zalety i wady tego typy podejścia.