Podróż w stronę zaawansowanej automatyzacji i robotyzacji procesów - moja prezentacja z XII Kongresu ICV POLSKA

Kategoria II
Podróż w stronę zaawansowanej automatyzacji i robotyzacji procesów - moja prezentacja z XII Kongresu ICV POLSKA

W dniu 3 grudnia 2018 roku miałem przyjemność wygłosić prelekcję zamykającą I dzień XII Kongresu Międzynarodowego Stowarzyszenia Kontrolerów - Controlling Intelligence Adventure (CIA), który miał miejsce w Poznaniu. Kongres ten organizowany jest przez polski oddział tego stowarzyszenia.

W ramach mojego wystąpienia starałem się przedstawić jaki wpływ na prace controllerów i zarządów będzie miała zaawansowana automatyzacja i robotyzacja (w szczególności kognitywna).

Podczas wystąpienia odniosłem się do takich zagadnień jak:

  • Jaki jest obecnie stan robotyzacji i jakie są perspektywy na przyszłość.
  • Jak podejść do wdrożenia zaawansowanej automatyzacji i robotyzacji w firmie.
  • Jak nadzorować wdrożenie automatyzacji i robotyzacji w firmie.

Poniżej udostępniam prezentację, która towarzyszyła mojemu wystąpieniu. Składa się ona z blisko 50 slajdów. Jest wersja rozszerzona materiału, w stosunku do wersji wykorzystanej podczas spotkania.