Licencjonowanie Microsoft Power Automate - czy na prawdę jest tanio i na co warto zwrócić uwagę?

Kategoria II
Licencjonowanie Microsoft Power Automate - czy na prawdę jest tanio i na co warto zwrócić uwagę?

Niewątpliwie poprzedni rok upłynął pod znakiem rosnącej popularności Microsoft Power Automate. Gdyby chcieć jednym zdaniem odpowiedzieć czym jest to rozwiązanie, można byłoby napisać, że: "to usługa w chmurze publicznej, dzięki której możliwe jest tworzenie przepływów pracy automatyzujących czasochłonne zadania i procesy biznesowe, do realizacji których wykorzystywanych jest wiele aplikacji i usług IT". Jednocześnie Power Automate to część platformy aplikacji biznesowej, na którą składają się również programy Power Apps, Microsoft Dataverse, Dynamics 365 i Office 365. 

Ponieważ Power Automate, to usługa chmurowa, to do jej działania niezbędna jest jedna z poniższych przeglądarek internetowych (w możliwe najnowszej wersji):

 • Microsoft Edge
 • Internet Explorer 11
 • Safari
 • Chrome
 • Firefox

Jednocześnie Power Automate działa na urządzeniach przenośnych - zarówno Phone oraz z systemem Android.

Power Automate ma predefiniowane połączenie z ponad 100 źródłami danych  - takimi jak np.

 • SharePoint
 • Dynamics 365
 • OneDrive
 • OneDrive dla Firm
 • Google Drive
 • Google Sheets
 • Trello
 • Twitter
 • Box
 • Facebook
 • SalesForce.com
 • Mailchimp

Oczywiście powyższe uwarunkowania, przemawiają na korzyść stosowania rozwiązania Microsoft, ale - jak sądzę - tak naprawdę, to co przyczyniło się do skokowego zainteresowania tym rozwiązaniem - to oczywiście cena licencji.

Dostępne są trzy plany licencyjne Power Automate.

 • Plan Power Automate na użytkownika;
 • Power Automate na użytkownika z licencją RPA (RPA nadzorowane);
 • Plan Power Automate na przepływy.

Pierwszy plan zapewnia prawo do uruchomienia nieograniczonej liczby przepływów (w ramach limitów usług) z pełnymi możliwościami Power Automate, w tym łączników standardowych, łączników premium, przepływów procesów biznesowych, łączników niestandardowych, bramek lokalnych dla pojedynczego użytkownika.

Drugi plan zapewnia prawo do automatyzacji opartej na interfejsach API oraz za pomocą rozwiązania klasy RPA (można tworzyć roboty programowe nadzorowane uruchamiane na stacjach roboczych użytkowników). Dodatkowo plan ten obejmuje dostęp do rozwiązania AI Builder (dostarczającego usługi kognitywne).

Trzeci plan pozwala organizacjom uruchamianie przepływów obejmujących zespół / dział lub wręcz całą jednostkę, bez konieczności licencjonowania każdego użytkownika z osobna. Domyślnie w ramach planu dostępnych jest pięć aktywnych przepływów. Za każdy dodatkowy aktywny przepływ.

Od strony finansowej pierwszy plan kosztuje 12,60 € na użytkownika. 

Jeżeli chodzi o drugi plan jego koszt wynosi 33,70 € na użytkownika. Przy czym, obecnie trwa promocja i plan na użytkownika z licencją RPA (nadzorowaną) jest dostępny za 15 USD za użytkownika/miesiąc dla uprawnionych klientów. Ta oferta jest dostępna od 1 kwietnia 2021 r. do 30 czerwca 2022 r. dla klientów komercyjnych oraz klientów z całego świata i instytucji rządowych USA na całym świecie za pośrednictwem kanałów licencjonowania zbiorowego (VL) i dostawcy rozwiązań w chmurze (CSP). Dodatkowo w tym planie dostępnych jest 5000 kredytów umożliwiających korzystanie z usług AI Builder (dla jasności nie jest to specjalnie duża liczba kredytów). 

Koszt trzeciego planu to 421,50 € (za 5 przepływów). Dodatkowe przepływy można zakupić w cenie 84,30 € za każdy przepływ na miesiąc.

Natomiast jeżeli robotyzację nadzorowaną chcemy zmienić w robotyzację nienadzorowaną, wymaga do poniesienia dodatkowych wydatków. Jest to koszt 126,50 € / robot programowy na miesiąc. Dopłata ta jest możliwa dla planu na użytkownika z licencją RPA (RPA nadzorowane) lub dla planu na przepływ. Czyli de-facto jeden robot nienadzorowany kosztuje 160,2 € na miesiąc (rocznie jest to blisko 2000 € - co jest już sumą porównywalną z cenami u innych topowych dostawców).

I jeszcze jedno - jeżeli chcemy korzystać z AI Builder'a to niezbędny jest DODATKOWO zakup odpowiedniego planu. Jego koszt wynosi 421,70 € za jednostkę na miesiąc. Przy czym każda jednostka to pakiet 1 mln kredytów na usługi w puli na poziomie klienta.

Na koniec warto zauważyć dwie rzeczy:

 • można skorzystać z 90-dniowej bezpłatnej wersji próbnej usługi Power Automate (możliwa jest w czasie trwania okresu próbnego konwersja z wersji trial na wersję produkcyjną - bez utraty utworzonych automatyzacji);
 • można skorzystać z pełni funkcjonalnej wersji deweloperskiej (nie można jej stosować na środowiskach produkcyjnych).

Uwaga 1: w przygotowaniu tego materiału korzystałem z publicznie dostępnych źródeł firmy Microsoft.
Uwaga 2: nie jestem w żaden sposób związany z firmą Microsoft.