Podsumowanie i slajdy z seminarium AURORA'2018 (AUtomatyzacja i RObotyzacja Rachunkowości)

Kategoria II
Podsumowanie i slajdy z seminarium AURORA'2018 (AUtomatyzacja i RObotyzacja Rachunkowości)

20-go września 2018 roku miałem przyjemność gościć w murach SGH blisko 150 osób zainteresowanych automatyzacją i robotyzacją obszaru rachunkowości. Dzięki 17 fantastycznym prelegentom (którym serdecznie dziękuję) udało się przeprowadzić 14 prelekcji.

Możecie Państwo pobrać wszystkie prezentacje, które były prezentowane na seminarium. Są one dostępne na końcu tego wpisu (wymagane jest zalogowanie się do serwisu Robonomika.pl na nieodpłatne konto gold; Jeżeli go Państwo nie macie, proszę kliknąć tutaj, aby je utworzyć).

Podczas trwania spotkania wyłonił się bardzo zróżnicowany obraz zaawansowania automatyzacji i robotyzacji działów finansowych. Z jednej strony są podmioty, które mają bardzo zaawansowane rozwiązania w tym zakresie (np. Polpharma, Atlas, ING Bank Śląski, Bank Pekao S.A.), są firmy które dopiero zaczynają się przyglądać temu tematowi i chcą gonić liderów oraz jest cała grupa podmiotów (zwłaszcza małe i średnie organizacje), które niestety są bardzo konserwatywne i nie planują istotnych zmian w sposobach działania swoich jednostek finansowych. W dłużej perspektywie okazać się może, że będzie to dla nich zabójcze - bo cały ten obszar (podobnie jak cała gospodarka) staje przed wyzwaniem nadchodzącej rewolucji robotycznej (do rewolucji tej nawiązałem zresztą poprzez nazwę seminarium jak i zdjęcie ilustrujące ten wpis).

Dodatkowym wątkiem, który pojawiał się podczas prezentacji (oczywiście w  różny sposób określanym) była kwestia absorpcji przez organizację rozwiązań z zakresu automatyzacji i robotyzacji procesów. Na pewno wdrożenia tych narzędzi nie można utożsamiać z ich zaabsorbowaniem przez organizację. A bez rzeczywistej absorpcji organizacje nie będą w stanie podążać za ciągle pojawiającymi się innowacjami technologicznymi.

Dodatkowo zrealizowałem badanie pilotażowe dotyczące wyzwań i kierunków rozwoju automatyzacji i robotyzacji w rachunkowości. Po analizie zebranych danych - wyniki badań zostaną zaprezentowane na serwisie Robonomika.pl.