Branże o najwyższym stopniu wykorzystania AI - stan obecny i prognoza na 3 lata

Kategoria II
Branże o najwyższym stopniu wykorzystania AI - stan obecny i prognoza na 3 lata

W 2017 r. globalna firma doradcza McKinsey opublikowała raport "Artificial intelligence: The next digital frontier?". Powstał on na podstawie analizy ankiet przeprowadzonych wśród 3 tys. przedsiębiorstw z całego świata, uznanych za świadome istotności sztucznej inteligencji (AI-aware companies).

Jednym z zagadnień uwypuklonych podczas badania, a następnie w raporcie jest identyfikacja branż będących liderami i maruderami w adaptacji rozwiązań sztucznej inteligencji oraz określenie sektorów, które będą liderami wzrostu w ciągu następnych 3 lat (tj. do roku 2020).

Liderzy i maruderzy w zakresie adaptacji rozwiązań AI - stan obecny i perspektywa 3 lat
Diagram 1. Liderzy i maruderzy adaptacji rozwiązań AI - stan obecny i perspektywa 3 lat
Źródło: McKinsey Global Institute, Artificial Intelligence, The Next Digital Frontier, 2017.

Uwaga: przez bieżącą adaptację AI rozumie się wykorzystanie w przedsiębiorstwie co najmniej jednej technologii AI w trybie operacyjnym (w bieżącej, kluczowej z perspektywy tej organizacji działalności biznesowej).

Lista liderów obecnego wykorzystania AI nie jest specjalnym zaskoczeniem: branża finansowa i bankowość oraz hi-tech i komunikacja elektroniczna. Pod względem wysokości wydatków planowanych na nadchodzące lata również te branże zaliczane są do liderów inwestycji. Oznacza to, że rozwiązania, które obecnie są w laboratoriach badawczych tych przedsiębiorstw zostaną oddane do użytku - i jednostki z tych sektorów nadal będą uciekać firmom z innych branż. 

Wśród maruderów (wśród których obecnie najniższy poziom wykorzystania rozwiązań AI ma turystyka, planująca jednak istotne inwestycje) można  spodziewać się istotnych przesunięć. Podobna sytuacja jest w usługach profesjonalnych, natomiast zupełnie odmienna w edukacji. Obecne wykorzystanie elementów AI w sektorze edukacji jest stosunkowo nikłe i nie planuje się istotnego wzrostu inwestycji w nadchodzących latach.