Drugi dostawca narzędzi RPA ogłasza zwolnienia - tym razem jest to Automation Anywhere

Kategoria II
Drugi dostawca narzędzi RPA ogłasza zwolnienia - tym razem jest to Automation Anywhere

Jak podaje serwis RPA Today jeden z trzech głównych graczy na rynku RPA ogłosił zwolnienia. Okazuje się, że firma Automation Anywhere planuje zwolnienie pewnej liczby swojego personelu. Nie podała ona dokładnie ile to będzie osób, ale szacuje się, że zwolnienia dotkną ponad 10% z 2600 pracowników.

Firma podała, że przyczyną redukcji jest niższy niż oczekiwano wzrost biznesu i ogromne przyspieszenie migracji jej klientów do systemów chmurowych - oba spowodowane przez trwającą pandemię COVID-19.

Firma wskazuje, że pandemia radykalnie zmieniła potrzeby technologiczne firm, a wiele organizacji przestawiło się na usługi świadczone w chmurze, do których dostęp mogą uzyskać pracownicy pracujący obecnie w domu. Co prawda Automation Anywhere  wprowadziła w październiku ubiegłego roku rozwiązanie „natywne” dla chmury, jednak większość jej klientów korzysta z oprogramowania zainstalowanego na lokalnych serwerach. A obecnie klienci starają się unikać takich rozwiązań.

Przedstawiciele firmy przewidują, że Autoamtion Anywhere nadal osiągnie dwucyfrowy wzrost w 2020 r., ale nie będzie on tak wysoki, jak był on oczekiwany przez inwestorów przed pandemią. Aby to zrekompensować firma zmodyfikowała zakres swoich działań, a to pociąga zmianę zapotrzebowania na pracowników.

Warto zauważyć, że jest to już drugi z trzech dużych dostawców rozwiązań Robotic Process Automation, który ogłosi redukcje wśród personelu. Pierwszą firmą był parę miesięcy temu UiPath