Call for Papers: Seminarium DARWIN "Demokratyzacja automatyzacji i robotyzacji w kreowaniu i absorpcji innowacji cyfrowych"

Kategoria II
Call for Papers: Seminarium DARWIN

W dniu 4 lipca 2019 r. planujemy zorganizować na SGH seminarium DARWIN'2019, które  poświęcone będzie demokratyzacji automatyzacji i robotyzacji procesów biznesowych oraz możliwości kreowania i absorpcji innowacji cyfrowych dzięki temu podejściu.

Przy czym przez "demokratyzację automatyzacji i robotyzacji" rozumiemy realną możliwość samodzielnej budowy rozwiązań informatycznych przez pracowników biznesowych danej firmy, bez udziału lub przy minimalnym zaangażowaniu ze strony działów IT. Demokratyzacja automatyzacji i robotyzacji jest rozwinięciem istniejącej od wielu lat koncepcji End User Computing i wpisuje się w szerszy trend "demokratyzacji technologii".

Oczywiście mamy świadomość, że nie wszystkie systemy informatyczne są możliwe do wytworzenia tym podejściem (wręcz nie powinny być tworzone) - ale uważamy, że obecne już na rynku narzędzia z tego obszaru (działające również w chmurze) pozwalają biznesowi na kreowanie bardzo ciekawych rozwiązań. Przy czym nie będziemy ograniczać się jedynie do narzędzi RPA (Robotic Process Automation). Interesują nas również narzędzia Low-Code oraz No-Code

Głęboko wierzymy także, że postępująca demokratyzacja automatyzacji i robotyzacji przełoży się na wzrost kreatywności wśród pracowników biznesowych, a tym samym przyczyni się do (współ)tworzenia przez nich innowacji cyfrowych. Stanowić ona będzie również element rozwoju zawodowego tych osób.

Oczywiście istotne będzie wypracowanie zasad współpracy z działami IT, które nie muszą entuzjastycznie podchodzić do tego modelu dostarczania rozwiązań informatycznych. Z drugiej strony okazuje się, że IT nie realizuje oczekiwań biznesu i często staje się wąskim gardłem w transformacji cyfrowej (dowodem na to są powoływane często zespoły ds. digital, lub wręcz członkowie zarządu ds digital transformation poza tradycyjnymi strukturami IT).

Podczas seminarium chcemy przedstawić na nim aspekty organizacyjne, kompetencyjne i narzędziowe demokratyzacji automatyzacji i robotyzacji.

Głównymi odbiorcami seminarium będą pracownicy komórek biznesowych, działów zajmujących się innowacjami oraz departamentów HR. Pierwszym dwom grupom chcemy pokazać, że szczególnie narzędzia RPA, Low-Code, No-Code służą nie tylko cięciu kosztów (redukcji FTE), ale także pozwalają na kreowanie nowych możliwości biznesowych. Pracownikom HR chcemy zaś zwrócić uwagę na konieczność rozwoju kompetencji cyfrowych wśród pracowników biznesowych z ich firm.

Obecnie poszukujemy osób, które na potrzeby własnych organizacji stosują elementy demokratyzacji automatyzacji i robotyzacji i chciałby podzielić się tymi doświadczeniami podczas planowanego seminarium. 

Zainteresowanych zapraszam do kontaktu [email protected].

PS. Celowo seminarium nazwaliśmy DARWIN. Z jednej strony jest to akronim od: Demokratyzacja Automatyzacji i Robotyzacji Procesów Biznesowych W Kreowaniu i Absorpcji Innowacji Cyfrowych). Jednocześnie chcieliśmy nawiązać do Karola Darwina, którego prace stanowiły fundament współczesnej teorii ewolucji. Uważamy bowiem, że na wzór organizmów żywych - także firmy i ich pracowników czeka proces stopniowego ewolucji w stronę coraz bardziej "scyfryzowanych bytów".