Analityk w świecie automatyzacji i robotyzacji biznesu - moja prezentacja z konferencji ReQuest

Kategoria II
Analityk w świecie automatyzacji i robotyzacji biznesu - moja prezentacja z konferencji ReQuest

W dniu 4 października 2018 roku miałem wielką przyjemność wygłosić prelekcję otwierającą konferencję ReQuest for innovation. W czasie tego wystąpienia starałem się nakreślić jak na zawód analityka biznesowego / systemowego wpływać będzie postępująca robotyzacja procesów biznesowych.

Podczas wystąpienia zagadnienie to przedstawiłem z dwóch perspektyw:

  • Czy roboty zabiorą pracę analityką?
  • Jaka jest rola analityków we wdrażaniu robotów softwarowych?.

Poniżej udostępniam prezentację, która towarzyszyła mojemu wystąpieniu. Składa się ona z blisko 40 slajdów.Jest wersja rozszerzona materiału, w stosunku do wersji wykorzystanej podczas konferencji.