Narzędzia zarządzania strategicznego w robotyzacji procesów biznesowych - moja prezentacja z Digital Banking Academy

Kategoria II
Narzędzia zarządzania strategicznego w robotyzacji procesów biznesowych - moja prezentacja z Digital Banking Academy

W dniu 26 listopada 2019 roku miałem przyjemność wygłosić prelekcję "Narzędzia zarządzania strategicznego w robotyzacji procesów biznesowych" podczas Digital Banking Academy. Jest to inicjatywa realizowana przez Związek Banków Polskich.

W ramach mojego wystąpienia starałem się przedstawić jak można zaadoptować wybrane narzędzia zarządzania strategicznego na potrzeby skoordynowania prac w zakresie automatyzacji / robotyzacji procesów biznesowych. 

W ramach prezentacji przedstawiłem.:

  • Kanwę modelu robotyzacji (Robotic Model Canvas)
  • Referencyjną mapę zdolności robotycznych (Reference Robotic Capability Map)
  • Model dojrzałości robotycznej (Robotic Maturity Model)

Poniżej udostępniam prezentację, która towarzyszyła mojemu wystąpieniu. Składa się ona z ponad 60 slajdów. Jest wersja rozszerzona materiału, w stosunku do wersji wykorzystanej podczas wydarzenia.