Robotic Process Automation w wynikach badaniach Computer Economics - perspektywa użytkowników systemów

Kategoria II
Robotic Process Automation w wynikach badaniach Computer Economics - perspektywa użytkowników systemów

Jak co roku firma badawcza Computer Economics przygotowała raport Technology Trends. Oceniała w nim szczegółowo szeroko rozumianych 15 technologii (ich lista znajduje się na dole tego wpisu), które zdaniem respondentów są / będą istotne w najbliższych 18 miesiącach.

Po raz pierwszych w badaniach tych pojawiły się narzędzia RPA (Robotic Process Automation).

Badania były przeprowadzone w okresie wrzesień-grudzień 2018 r. wśród 249 organizacji pochodzących z całego świata, które wykorzystują IT na własne potrzeby (nie ma wśród nich sprzedawców IT, firm konsultingowych). Ankietowane organizacje pytano zarówno o planowane inwestycje jak również o ocenę zwrotu z inwestycji i całkowitego koszt posiadania rozwiązań wdrożonych w przeciągu dwóch ostatnich lat.

RPA w firmach: (ciągle jeszcze) niski stopień absorpcji, niska wielkość poniesionych inwestycji. Jednocześnie: wysokie ROI, wysoki stopień satysfakcji użytkowników, bardzo dobra ocena TCO.

Uplasowały się one na samym dole rankingu (wśród ocenianych 15 technologii) - zarówno pod względem stopnia ich absorpcji przez organizacje jak i wielkości poniesionych inwestycji.

Jednocześnie jednak analizując wdrażania RPA pod względem ROI (zwrotu z inwestycji) okazuje się, że rozwiązania te zajęły wysoką (trzecią) pozycję - w praktyce oznaczało to, że zwrot z inwestycji następował w czasie nie dłuższym niż 18 miesięcy. Ponadto rozwiązania te zostały ocenione bardzo wysoko pod względem satysfakcji użytkowników z ich zastosowania. Również ocena całkowitych kosztów posiadania (TCO - Total Cost of Ownership) wypadła wśród użytkowników bardzo pozytywnie(wdrożenie i utrzymanie rozwiązań mieściło się w zakładanym budżecie).

Autorzy badań podsumowali je, że stopień wykorzystania narzędzi RPA będzie szybko rosnąć - bo inne organizacje będą wzorowały się na sukces pierwszych użytkowników.

Lista ocenianych technologii: systemy ERP, systemy CRM, systemy E-commerce, systemy Supply Chain Management, systemy Human Capital Management, narzędzia Business i Data Analytics, narzędzia Enterprise Asset Management, technologie Artificial Intelligence, oprogramowanie Software as a Service (SaaS), rozwiązania Infrastructure as a Service (IaaS), urządzenia mobilne i technologie ubieralne, aplikacje moblilne, Internet of Things, Robotic Process Automation, technologie związane z bezpieczeństwem.