Subiektywna prognoza - 20 przepowiedni co nas czeka w Polsce w hiperautomatyzacji w 2022 r.

Kategoria II
Subiektywna prognoza - 20 przepowiedni co nas czeka w Polsce w hiperautomatyzacji w 2022 r.

Analogicznie, jak na początku 2021 r., tak i obecnie pozwoliłem sobie stworzyć po raz pierwszy prognozę rozwoju hiperautomatyzacji w Polsce (czyli wyjść poza obszar RPA). Co prawda wcześniej też to robiłem, ale nie śmiałem tego tak nazwać. To jednocześnie przełożyło się na wzrost liczby prognoz z 15 do 20.

Przy prognozowaniu wykorzystałem metodą ekspercką - rozmowy ze specjalistami, obserwację rynku, analizę rozwoju narzędzi RPA, chatbotów, voicebotów a także analizę rewelacyjnych wystąpień podczas konferencji HiperAutomatyzacja. Tak jak w latach wcześniejszych świadomie ograniczyłem się do trendów w Polsce - bo z perspektywy globalnej bardzo dobrymi źródłami prognoz są Gartner czy też HfS Research.

A więc zaczynamy :).

 1. Hiperautomatyzacja stanie się nową normalnością. Czyli bardzo dużo dużych firm będzie starało się łączyć robotyzację procesów z OCR, voicebotami, chatbotami, modelami Machine Learning, platformami BPMS. Ale jeszcze nie wszystkie firmy będą to umiały robić dobrze. Bo jednak hiperautomatyzacja jest dużo trudniejsza niż klasyczna robotyzacja procesów. 
 2. W pierwszych firmach uda się automatyzować procesy całościowo - tj. End2End.
 3. W pierwszych firmach liczba wyłączonych robotów osiągnie próg 25% robotów zbudowanych od początku wdrażania robotyzacji w tych organizacjach.
 4. Co prawda światowy rynek narzędzi do hiperautomatyzacji będzie podlegał dalszej konsolidacji, ale nie będzie to miało specjalnego wpływu na sytuację w Polsce.
 5. W coraz większej liczbie firm do klasycznej robotyzacji będzie dodawana szczypta Machine Learning.
 6. Przynajmniej jeden polski dostawca narzędzi do RPA wstrzyma dalszy rozwój produktu - bo nie będzie w stanie znaleźć swojej niszy rynkowej.
 7. Dostawcy zewnętrzni będą wybierani albo przeze firmy, które chcą mieć pojedyncze roboty (w modelu Robot as a Service) lub chcą wykorzystywać bardzo zaawansowane mechanizmy uczenia maszynowego (a nie mają własnych kompetencji).
 8. Klasyczna robotyzacja procesów będzie powoli przebijać się w sektorze publicznym, chociaż licznych spektakularnych wdrożeń nie będzie (poza pojedynczymi instytucjami, które wdrażanie RPA rozpoczęły już 9-18 miesięcy temu i teraz będą spijały z tego śmietankę).
 9. Coraz więcej firm będzie przekonywać się do narzędzi robotycznych pracujących w chmurze (cloud native).
 10. UiPath pozostanie ciągle liderem narzędziowym w obszarze Zautomatyzowanej Robotyzacji Procesów, ale Microsoft umocni się na drugim miejscu, zaś Blue Prism będzie dalej tracił na popularności.
 11. Process Mining i Task mining zrobi się ciut bardziej popularny w stosunku do roku 2021, ale nie wejdzie do mainstreamu (z różnych powodów, nie tylko narzędziowych).
 12. Firmy zaczną doceniać integrację z wykorzystaniem API - i to ona w części miejsc zastąpi integrację realizowaną przez roboty.
 13. Coraz więcej firm będzie kroczyć drogą demokratyzacji automatyzacji - bo to najefektywniejsza szansa na realizację na szeroką skalę cyfrowej automatyzacji. Przy czym tak tworzone będą jedynie proste automatyzacje, albo automatyzacje o charakterze prototypów.
 14. W części firm, tworzących farmy robotów, ich budowa coraz bardziej będzie przypominać klasyczne programowanie i wymagać będzie coraz większych kompetencji technicznych.
 15. Aby być dobrym specjalistom do hiperautomatyzacji trzeba będzie posiadać kompetencje w co najmniej trzech różnych technologiach (np. UiPath, Microsoft, Python).
 16. LowCode zacznie być doceniane na szerszą skalę przez polskie firmy (bo koszty programistów będą rosły, a ich dostępność nikła).
 17. Popularność voicebotów przekroczy popularność chatbotów.
 18. Doczekamy się polskiej wersji Alexy albo Siri :). 
 19. Polskie firmy nie będą jeszcze łączyć hiperautomatyzacji ze zrównoważonym biznesem - to dopiero zmieni się za 2-3 lata.
 20. Polska społeczność Liderów hiperautomatyzacji Liderzy.AI na koniec 2022 r. będzie liczyć 500 osób :)

Analogicznie, jak w roku 2022 tak i w styczniu 2023 postaram się dokonać weryfikacji postawionych przeze mnie prognoz i odpowiedzieć gdzie i o ile się pomyliłem :).