Czym różni się od siebie BPM, BPMS i BPMN?

Kategoria II
Czym różni się od siebie BPM, BPMS i BPMN?

Świat IT uwielbia posługiwać się skrótami. Bo tak jest szybciej, prościej, bardzie modnie :).

Ważne jednak, aby umieć te skróty prawidłowo rozwijać i interpretować.

W kontekście automatyzacji procesów bardzo istotną rolę pełnią trzy skróty: BPM, BPMS i BPMN. 

Mimo, że różnią się od siebie tylko jedną literką ich znaczenie jest kompletnie różne (i warto o tym pamiętać).

Dlatego poniżej postaram się wyjaśnić znaczenie każdego z tych skrótów - odpowiedzieć na pytanie "co ona znaczą".

Skrót BPM pochodzi z języka angielskiego (Business Process Management / Zarządzanie procesami biznesowymi) i oznacza sposób zarządzania organizacją (w szczególności przedsiębiorstwem), który koncentruje się na analizie i optymalizacji przebiegu procesów biznesowych.

Skrót BPMS pochodzi z języka angielskiego (Business Process Management System / System zarządzanie procesami biznesowymi) i oznacza kategorię systemów (rozwiązań) informatycznych, które wspierają implementację zarządzania procesowego.

Skrót BPMN pochodzi z języka angielskiego (Business Process Modeling & Notation / Notacja i modelowanie procesów biznesowych) i oznacza sformalizowaną notacja służącą dokumentowania / modelowania procesów biznesowych.

W praktyce, aby wdrożyć system klasy BPMS trzeba mieć zaimplementowane zarządzanie procesowe (BPM). Aby zarządzać procesowo, trzeba mieć zidentyfikowane i udokumentowane procesy (z wykorzystaniem BPMN).