Pieniądze w świecie robotów - czyli metaanaliza rynku RPA, inwestycji i korzyści związanych z robotyzacją biznesu

Kategoria II
Pieniądze w świecie robotów - czyli metaanaliza rynku RPA, inwestycji i korzyści związanych z robotyzacją biznesu

Jeden obraz mówi więcej niż 1000 słów :). Trzymając się tej zasady przygotowałem prezentację, w której zgromadziłem (mam nadzieję, że w interesującej dla Państwa formie) w jednym miejscu dane pochodzące z wielu źródeł na temat rynku Robotic Process Automation (RPA), obecnych i planowanych inwestycji w obszarze automatyzacji i robotyzacji biznesu, a także korzyści możliwych do osiągnięcia dzięki tym inwestycjom.

Tak przygotowany materiał faktograficzny jest podstawą do przeprowadzenia metaanalizy.

W prezentacji odnoszę się do m.in. następujących zagadnień:

 • Jak istotna dla firm w roku 2018/2019 jest realizacja projektów dotyczących automatyzacji i robotyzacji procesów
 • Które kraje są szczególnie zainteresowane problematyką robotyzacji biznesu (top 20)
 • Jak duży jest obecnie rynek Robotic Process Automation i przewidywanie jak będzie się on zmieniał
 • Jak wyglądają inwestycje (budżety) polskich firm w automatyzację i robotyzację procesów biznesowych (w roku 2017 i 2018)
 • Jaki jest poziom korzyści z zastosowania narzędzi RPA jako sposobu obniżki kosztów działalności przedsiębiorstw
 • Jaki jest poziom korzyści z zastosowania narzędzi RPA jako sposobu generowania wartości biznesowej dla przedsiębiorstw.
 

Uwaga: Prezentacja (i przygotowana na jej podstawie analiza) będzie cały czas rozbudowywana (zarówno pod względem zawartości, jak i wizualizacji). Obecnie materiał ten ma status roboczy.

Kluczowe wnioski na bazie zebranych danych:

 • ewidentnie nastała obecnie moda na robotyzację procesów biznesowych;
 • kraje, w których jest wyraźne zainteresowaniem problematyką RPA są bardzo często liczącymi się graczami na rynku BPO/SSC;
 • rynek RPA jest w fazie wzrostowej - zarówno jeżeli chodzi o oprogramowanie,  jak i usługi;
 • występują wyraźne różnice stopnia wykorzystania narzędzi RPA w poszczególnych obszarach biznesowych;
 • w narzędziach RPA firmy widzą szansę na obniżenie kosztów ich działalności;
 • firmy widzą w narzędziach RPA w narzędziach RPA źródło dodatkowej wartości biznesowej.