Akademia Robotyzacji i Dobre praktyki w zakresie robotyzacji procesów biznesowych w sektorze bankowym – nowe inicjatywy Komitetu ds. Jakości Usług Finansowych przy Związku Banków Polskich

Kategoria II
Akademia Robotyzacji i Dobre praktyki w zakresie robotyzacji procesów biznesowych w sektorze bankowym – nowe inicjatywy Komitetu ds. Jakości Usług Finansowych przy Związku Banków Polskich

Obecnie szereg banków – zwłaszcza tych największych - rozpoczęło już wdrażanie (i to na dużą skalę) narzędzi do robotyzacji procesów biznesowych (Robotic Process Automation).

Pozostałe jednostki dopiero przyglądają się tym rozwiązaniom aby odpowiedzieć na pytanie gdzie w pierwszej kolejności wdrożyć „wirtualnego pracownika", w jakim procesie to będzie opłacalne i pozwoli uwolnić czas pracowników na budowanie trwałych relacji z Klientami.

Istotne jest jednak, aby robotyzacja procesów przebiegała w sposób właściwy – dostarczała określonych korzyści i nie zwiększała różnego rodzaju ryzyk (związanych z IT, bezpieczeństwem, działalnością operacyjną itp.)

Dlatego też Komitet ds. Jakości Usług Finansowych przy Związku Banków Polskich podjął dwie komplementarne inicjatywy (w które mam przyjemność być zaangażowany):

  • Zrealizowanie Akademii Robotyzacji dedykowanej sektorowi bankowemu,
  • Przygotowanie „Dobrych praktyk w zakresie robotyzacji procesów biznesowych w sektorze bankowym”.

Oba działania mają charakter nie nastawiony na zysk.

Akademia Robotyzacji będzie realizowana w roku 2019 w formie 4 spotkań – odbywających się co około 3 miesiące.

Najbliższe spotkania odbędzie się w dniu 16 kwietnia w godzinach 10.00-14.00 Centrum Bankowo-Finansowe Nowy Świat S.A., ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa.

W toku spotkania odpowiemy na pytanie jak wybrać i przygotować procesy do robotyzacji. W szczególności poruszane będą następujące zagadnienia:

  • jak dokonać selekcji procesów do robotyzacji – uwzględniając kontekst biznesowy i technologiczny,
  • jak dokumentować procesy w kontekście planowanej robotyzacji,
  • jak podejść do optymalizacji tych procesów (czy w ogóle optymalizować procesy, a jeżeli tak, to jak to zrobić najbardziej efektywnie).

Kolejne spotkania będą dotyczyć m. in.:

  • Dokumentowania i standaryzacji budowy robotów
  • Testowania robotów i ich utrzymania
  • Skoordynowania pracy zespołu robotycznego z innymi obszarami w banku (bezpieczeństwo, IT, compilance, audyt).

Dobre praktyki robotyzacji zostaną wypracowane jako konkluzje ze spotkań realizowanych w ramach Akademii Robotyzacji oraz na bazie doświadczeń Banków – członków Komitetu ds. Jakości Usług Finansowych. Zostaną one udostępnione nieodpłatnie pod koniec 2019 roku.

Przedstawicieli banków zainteresowanych udziałem w tych przedsięwzięciach prosimy o kontakt na adres mailowy: [email protected].