Zapraszam na moje wystąpienie podczas BPA Summit: Jak przejść od optymalizacji do transformacji modelu działania firmy z wykorzystaniem robotyzacji procesów

Kategoria II
Zapraszam na moje wystąpienie podczas BPA Summit: Jak przejść od optymalizacji do transformacji modelu działania firmy z wykorzystaniem robotyzacji procesów

Coraz więcej przedsiębiorstw w mniejszym lub większym zakresie już wdrożyło lub planuje wdrożyć rozwiązania klasy RPA (Robotic Process Automation). Pojawia się pytanie: jaki może być scenariusz wykorzystania tej technologii - zarówno w krótkim, jak i w długim horyzoncie czasowym - oraz jakie są konsekwencje organizacyjne tego podejścia.

Na bazie doświadczeń organizacji, które prace w tym obszarze zaczęły już kilka lat temu można zidentyfikować kilka różnych sposobów wykorzystania narzędzi RPA. Część firm może zatrzymać się na punktowo wdrożonych rozwiązaniach RPA, część będzie automatyzować poszczególne procesy lub obszary, a tylko nieliczne będą postrzegały wdrożenie zrobotyzowanej automatyzacji procesów jako okazję do transformacji modelu działania przedsiębiorstwa.

Oczywiście każda z tych trzech ścieżek wiąże się z innym podejściem  - nie tylko na etapie wdrożenia, ale również utrzymania, zarządzania zmianą i dalszego rozwoju.

O tego typu zagadnieniach będę miał przyjemność mówić podczas konferencji "BPA (Business Process Automation) Summit". Odbędzie się ona 17 kwietnia 2018 r. w Warszawie.

Szczegółowe informacje o konferencji dostępne są na stronie: http://bpasummit.pl/. Serdecznie zapraszam do udziału w tym przedsięwzięciu.