101 pytań i odpowiedzi dotyczących robotyzacji biznesu

Czy wdrażanie robotów związane jest z ryzykiem dla organizacji?

Wdrażanie robotów jest ciągle dla wielu organizacji działaniem o charakterze innowacyjnym. A jak z każdym działaniem – wiążą się z tym określone ryzyka. Można je podzielić na kilka kategorii:

  • technologiczne (np. źle wybrano narzędzie RPA lub nie zastosowano dobrych praktyk w budowie robotów),
  • społeczne (pracownicy firmy rozpoczęli „włoski strajk” po wdrożeniu robotów),
  • ekonomiczne (np. przeszacowano potencjał organizacji do robotyzacji procesów).

Ważne jest, aby te czynniki ryzyka możliwie wcześnie zidentyfikować i aktywnie monitorować.
 

Tagi pytania