101 pytań i odpowiedzi dotyczących robotyzacji biznesu

Czym jest robonomika?

Robonomika (ang. robonomics) to interdyscyplinarny obszar badań zajmujący się zaawansowanymi technologiami automatyzacji i robotyzacji z perspektywy ich wpływu na ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstw (w szczególności z sektora usług). Przez zaawansowane technologie automatyzacji i robotyzacji rozumie się technologie wykorzystujące w przynajmniej pewnym stopniu sztuczną inteligencję.

Od strony słowotwórczej określenie robonomika jest wynikiem połączenia dwóch wyrazów: robotyka i ekonomika.

Robonomika jest dopiero wyłaniającym się obszarem badawczym. Nie wykształciła ona jeszcze własnego aparatu metodycznego. Bazuje ona zarówno na dorobku ekonomii (w szczególności ekonomiki przedsiębiorstw i ekonomii usług), zarządzania oraz robotyzacji, jak i na osiągnięciach informatyki i kongtywistyki, twórczo je adaptując do swojej specyfiki.
 

Tagi pytania