101 pytań i odpowiedzi dotyczących robotyzacji biznesu

Czym jest strategia robotyzacji organizacji?

Jest to dokument zatwierdzany przez wybranego przedstawiciela zarządu firmy lub cały zarząd,  przedstawiający wysokopoziomowe, kompleksowe podejście do wdrażania robotów programowych, chatbotów, voicebotów.
W szczególności dokument ten zawiera cele robotyzacji w perspektywie kilku lat, określa zasoby niezbędne do realizacji tych celów, a także wskazuje priorytety wdrażania robotów w poszczególnych obszarach organizacji.

Kategoria pytania
Tagi pytania