101 pytań i odpowiedzi dotyczących robotyzacji biznesu

Czym jest TCA (Total Cost of Automation)?

CA jest to anglojęzyczny skrót od całkowitych kosztów posiadania robota. Na TCA składają się koszty bezpośrednie, pośrednie i utraconych korzyści.

Do kosztów bezpośrednich zalicza się:

  • koszt oprogramowania do robotyzacji - licencje na środowisko do stworzenia robotów (narzędzia RPA) i zarządzania nimi - w szczególności monitoring działania robotów, oprogramowanie pomocnicze;
  • Koszt robotów - koszty ich zbudowania (development, testy) i aktualizacji (uwaga: w zależności od podejścia do robotyzacji procesów te koszty mogą być uwzględniane w kosztach osobowych);
  • Koszty sprzętu - serwery, na których będą działać roboty;
  • Koszty osobowe – koszty zespołu zajmującego się tworzeniem, monitorowaniem i utrzymaniem robotów (należy uwzględnić zarówno pensje tych osób, jak i koszty ich szkoleń).

Do kosztów pośrednich zalicza się:

  • Koszty synchronizacji i nadzoru prac roboty-IT - koszty konsultacji i koordynacji działań na styku wytwarzania robotów oraz działu IT utrzymującego systemy, na których te roboty pracują;
  • Koszty komunikacji w organizacji - koszty działań komunikacyjnych do pracowników, tak aby odpowiednio zaprezentować ideę robotyzacji i zbudować świadomość;
  • Koszty alokacji/przebranżawiania pracowników - w niektórych organizacjach robotyzacja pociągnie za sobą zwolnienia pracowników lub ich przenosiny w inne miejsca organizacji;
  • Koszty przestojów spowodowane niedostępnością robotów - koszty wystąpienia przerwy w działalności, w tym koszty straconego czasu personelu wykorzystującego efekty pracy robotów (część ekspertów zalicza tutaj również utratę reputacji, rezygnację klientów, utratę szans biznesowych itp.).

Do kosztów utraconych korzyści zalicza się:

  • Koszt utraconych przychodów - całkowita utrata potencjalnych i rzeczywistych przychodów (wynikających z umów) z powodu awarii robotów.
Tagi pytania