101 pytań i odpowiedzi dotyczących robotyzacji biznesu

Jakie procesy możemy robotyzować, a jakie się do tego nie nadają?

Generalnie dobrze robotyzuje się procesy wystandaryzowane, stabilne w czasie, powtarzalne, często realizowane, przetwarzające dane ustrukturalizowane w postaci cyfrowej, z małą liczbą wyjątków, gdzie nie ma (lub jest bardzo mało) uznaniowości (tj. zastosowania wiedzy eksperckiej zamiast ściśle sformalizowanych kryteriów). 
Do innych przesłanek wyboru procesu do robotyzacji zalicza się:

  • duże wahania wolumenu, co powoduje, że trudno jest zapewnić optymalną obsadę kadrową na odpowiednim poziomie;
  • podatność procesu na błędy ludzkie (wymaga wprowadzania dużej ilości wrażliwych danych, jak: kwoty, daty czy też identyfikatory klientów) - jeżeli tak, to proces taki jest dobrym kandydatem do robotyzacji;
  • systemy, które są wykorzystywane przy obecnej realizacji procesu nie podlegają częstym zmianom i jest ich kilka (co wymaga przełączania się operatora pomiędzy ich interfejsami);

Warto podkreślić, że procesów, które nie było zautomatyzowane innymi sposobami i które spełniają powyższe kryteria, może być mniej, niż się pierwotnie wydawało. 
 

Kategoria pytania
Tagi pytania