101 pytań i odpowiedzi dotyczących robotyzacji biznesu

Po co digitalizować dane wejściowe dla robota?

Roboty – jako szczególny rodzaj oprogramowania – potrafi pracować tylko i wyłącznie na danych cyfrowych. Jednak w wielu organizacjach punktem wejścia do procesów biznesowych są dane w postaci analogowej (zwykle papierowej). Człowiek umie je odczytać i przetworzyć do postaci cyfrowej – czyli wpisać do systemu informatycznego. Robot tego nie potrafi. Dlatego na wejściu do procesu przeznaczonego do robotyzacji konieczna jest konwersja danych analogowych do postaci cyfrowej. Do tego celu wykorzystać można odpowiednie skanery i związane z nimi narzędzie klasy OCR.

Tagi pytania