101 pytań i odpowiedzi dotyczących robotyzacji biznesu

Czy roboty / chatboty / voiceboty zabiorą nam pracę?

Nie ma prostej odpowiedzi na pytanie „czy roboty / chatboty / voiceboty programowe zabiorą ludziom pracę?”.

Na pewno – w dłużej perspektywie – zmniejszy się zapotrzebowanie na osoby wykonujące proste, powtarzalne czynności w firmach, instytucjach finansowych, centrach usług wspólnych. Zamiast tego pojawi się zapotrzebowanie na osoby umiejące rozwiązywać bardziej złożone problemy biznesowe oraz tworzyć i nadzorować działanie robotów.

W praktyce może okazać się, że cały czas będzie bardzo duże zapotrzebowanie na pracowników – ale o innych kompetencjach niż te, które większość z nich posiada obecnie.