101 pytań i odpowiedzi dotyczących inteligentnych robotów programowych

Czy robotyzacja procesów jest tym samym co automatyzacja procesów?

Terminy „robotyzacja procesów” i „automatyzacja procesów” są często stosowane zamiennie. Nie jest to jednak ujęcie poprawne. Robotyzacja procesów jest szczególnego rodzaju automatyzacją procesów. Są również inne metody automatyzacji procesów poza robotyzacją – np. z wykorzystaniem narzędzi informatycznych do zarządzania procesami – czyli BPMS (Business Process Management Systems).

Tagi pytania