101 pytań i odpowiedzi dotyczących inteligentnych robotów programowych

Czym jest proces biznesowy?

Jest to zestaw działań o charakterze mierzalnym, mający określoną kolejność, zaprojektowany w celu dostarczania konkretnego rezultatu określonemu klientowi lub na określony rynek.
Warto zwrócić uwagę, że szczególnego rodzaju procesem biznesowym jest proces produkcyjny. Rozumiany jest on jako zestaw usystematyzowanych działań związanych z przekształceniem surowców i półproduktów w wyroby gotowe.

Tagi pytania