101 pytań i odpowiedzi dotyczących robotyzacji biznesu

Czym jest inteligencja rozszerzona (Augmented Intelligence)?

Jest to inne ujęcie sztucznej inteligencji, które koncentruje się na jej roli asystującej, podkreślając fakt, że ma ona na celu zwiększenie (wsparcie) ludzkiej inteligencji, a nie jej zastąpienie. Mówiąc o inteligencji rozszerzonej mamy na myśli dokładnie te same podłoże narzędziowe, co w przypadku sztucznej inteligencji, ale inny jest kontekst wykorzystania narzędzie – są one używane nie zamiast ludzi, ale razem z nimi.

Można też zastosować obrazowe (i mocno przybliżone) porównanie – sztuczna inteligencja to Terminator, inteligencja rozszerzona to IronMan