101 pytań i odpowiedzi dotyczących robotyzacji biznesu

Czym jest sztuczna inteligencja (Artificial Intelligence)?

Jest to pojęcie mające kilka znaczeń.

Po pierwsze: jest to dziedzina wiedzy na pograniczu informatyki, matematyki, logiki, neurologii, automatyki a nawet filozofii, obejmująca tworzenie komputerowych urządzeń i programów symulujących zachowania inteligentne (w szczególności poznawanie i uczenie się nowych rzeczy).

Po drugie: jest to jest to nazwa zbioru technologii i bazujących na nich narzędzi informatycznych umożliwiających rozwiązywanie problemów niepoddających się algorytmizacji numerycznej. Problemy takie nazywane są AI-trudnymi i zalicza się do nich między innymi:

  • podejmowanie decyzji w warunkach braku kompletu danych,
  • analiza i synteza języków naturalnych,
  • rozumowanie naśladujące myślenie człowieka,
  • dowodzenie twierdzeń.

Celem zastosowania technologii i narzędzi AI jest zastąpienie (a przynajmniej znaczne ograniczenie) zaangażowania ludzi w wyżej wymienione działania.

Po trzecie: jest to hipotetyczna inteligencja powstała na skutek procesu inżynieryjnego, a nie naturalnego (biologicznego) – czyli jest to inteligencja stworzona przez człowieka.