101 pytań i odpowiedzi dotyczących robotyzacji biznesu

Jaki jest cykl życia robota?

Roboty – tak jak każde oprogramowanie – mają swój cykl życia. Zaczyna się on od analizy procesów, które mają być zrobotyzowane i zebrania wymagań na roboty. Potem następuje programowanie, testowanie i wdrożenie robotów. Po wdrożeniu roboty przechodzą do eksploatacji. W tym czasie mogą podlegać zmianom i rozbudowie. Na koniec roboty są wycofywane z eksploatacji.

Tagi pytania