101 pytań i odpowiedzi dotyczących robotyzacji biznesu

Co jest kluczowe z perspektywy zarządzania zmianą w organizacji, w której wdrożono roboty programowe?

Już starożytny grecki filozof Heraklit stwierdził: Panta rhei – wszystko płynie. Obecnie w organizacjach i ich otoczeniu zmieniają się (coraz szybciej): procesy, aplikacje, potrzeby klientów, regulacje prawne. Oznacza to, że tworząc roboty musimy z góry zakładać, że one również będą musiały się zmieniać. Kluczowe jest skoordynowanie tych zmian procesów i robotów – aby nie wprowadzać zmian w procesach i aplikacjach bez uzgodnienia tego z jednostką odpowiedzialną za robotyzację procesów.
Nie wolno też zapominać o zmianach w sposobie pracy ludzi w środowisku, w którym zaczynają działać roboty. Powstają nowe stanowiska związane z utrzymaniem robotów, część pracowników ma zmieniany zakres obowiązków itp. Dlatego ta sfera musi być także objęta procesem zarządzania zmianą.

Kategoria pytania
Tagi pytania