101 pytań i odpowiedzi dotyczących robotyzacji biznesu

Czy człowiek musi pilnować robota i nadzorować jego pracę?

Robota można porównać do nowego pracownika. Nad pracą każdego nowego pracownika czuwa przełożony – kontroluje, czy podwładny nie popełnił błędów i w razie czego je koryguje (lub zleca korektę). Bardzo podobnie jest w przypadku robotów. Konieczna jest przynajmniej okresowa kontrola pracy robota (np. poprzez analizę raportów i logów).

Kategoria pytania
Tagi pytania