101 pytań i odpowiedzi dotyczących robotyzacji biznesu

Czym jest PoC (Proof of Concept) w robotyzacji procesów?

Proof of Concept jest to zwykle krótkookresowe przedsięwzięcie, którego celem jest wykazanie słuszności zastosowania danego pomysłu biznesowego w konkretnej firmie. W tym celu jednostka odpowiedzialna za realizację PoC musi udowodnić możliwość realizacji tego pomysłu – w tym wypadku robotyzacji procesów – oraz możliwość osiągnięcia zakładanych rezultatów biznesowych.

Kategoria pytania
Tagi pytania