101 pytań i odpowiedzi dotyczących robotyzacji biznesu

Gdzie w strukturze organizacyjnej ulokować jednostkę odpowiedzialną za robotyzację procesów?

W zależności od uwarunkowań konkretnej firmy, zakresu robotyzacji, posiadanych kompetencji i zasobów jednostka odpowiedzialna za robotyzację procesów może być ulokowana:

  • w ramach jednego z obszarów stricte biznesowych (stosunkowo rzadko stosowane podejście);
  • w ramach obszaru IT (stosunkowo rzadko stosowane podejście);
  • pomiędzy obszarem IT i biznesu - w ramach tzw. operacji lub wsparcia biznesu (najczęściej spotykane podejście).

Należy jednak podkreślić, że nie ma złej i dobrej lokalizacji jednostki organizacyjnej. Bardzo istotne jest bowiem określenie punktów styku z wybranymi obszarami działania firmy – np. z bezpieczeństwem, compliance, ryzykiem, czy też właśnie z IT (jeżeli jednostka robotyzująca nie jest częścią IT).
 

Kategoria pytania
Tagi pytania