101 pytań i odpowiedzi dotyczących robotyzacji biznesu

Jakie kompetencje powinien mieć twórca robotów?

Menedżerowie nie będą pisać robotów programowych, natomiast może się okazać, że będą musieli zatrudnić ich twórców. Pojawia się więc pytanie: na jakie kompetencje powinni zwrócić uwagę podczas rekrutacji? Na pewno liczy się zdolność myślenia analitycznego i procesowego oraz umiejętności techniczne – w szczególności znajomość narzędzi RPA. Przydatna jest również znajomość metod analizy procesów biznesowych (np. języka BPMN). Trzeba też mieć na uwadze, że twórcy robotów powinni współpracować z jednostkami biznesowymi – dlatego oprócz wiedzy metodycznej powinni oni dysponować umiejętnościami komunikacyjnymi.

Tagi pytania