101 pytań i odpowiedzi dotyczących robotyzacji biznesu

Jakie są modele wdrażania robotyzacji?

Istnieje kilka możliwych podejść do wdrażania robotów. Do najpopularniejszych należą następujące modele:

  • wynajęcie robotów z pełnym utrzymaniem i gwarancją dostarczanej przez nie pracy od specjalistycznego dostawcy,
  • zlecenie budowy i utrzymania robotów firmie zewnętrznej,
  • “inkubowanie” całej instalacji w obszarze robotyzacji u dostawcy zewnętrznego, który przekaże niezbędne roboty i komponenty organizacji, gdy ta uzyska gotowość do przejęcia kompletnej instalacji,
  • powołanie dedykowanego centrum do spraw robotyzacji (CoE – Center of Excellence) – wewnętrznej jednostki, która zajmie się robotyzacją kompleksowo, w sposób scentralizowany,
  • budowa robotów przez zespoły działające lokalnie w firmie.
     
Kategoria pytania
Tagi pytania