PremiumGold
Katalog (prawie) darmowych materiałów szkoleniowych on-line dotyczących Robotic Process Automation
Zestawienia
PremiumGold
Katalog KPI dla robotyzacji procesów biznesowych
Zestawienia
Katalog narzędzi do zrobotyzowanej automatyzacji procesów biznesowych (RPA)
Zestawienia
Kalendarium wydarzeń dotyczących robotyzacji procesów biznesowych (RPA) i sztucznej inteligencji (AI) w Polsce
Zestawienia
101 pytań i odpowiedzi nt. robotyzacji procesów biznesowych - wersja w formie publikacji PDF
Zestawienia
101 pytań i odpowiedzi nt. robotyzacji biznesu
Zestawienia
PremiumGold
Katalog kryteriów wyboru procesu dla pilotażowego wdrożenia RPA jako jeden z kluczowych czynników sukcesu POC
Zestawienia
PremiumGold
Katalog antywzorców robotyzacji biznesu [edycja luty 2019]
Zestawienia
Katalog dostawców usług z zakresu RPA/AI
Zestawienia