PremiumGold
Czy robot (softwarowy) to aplikacja i czy jest to istotne?
Wiedza
Service Automation - Robots and the Future of Work
Biblioteczka
Strategie przedsiębiorstw w czasach robotyzacji biznesu
Prezentacje
PremiumGold
Co powinny umieć osoby zajmujące się  RPA (Robotic Process Automation)
Wiedza
Główne techniczne bolączki przy budowie robotów i wdrażaniu narzędzi RPA
Wiedza
Inteligentna sieć. Algorytmy przyszłości
Biblioteczka